Društva v GZ Križevci

PGD BERKOVCI

Predsednik: 

Poveljnik: Robert Špindler

PGD BUČEČOVCI

Predsednik: Vili Stolnik

Poveljnik: Aleš Kolmanič

PGD Boreci

Predsednik: Branko Slavinec

Poveljnik: Sebastijan Antolin

PGD ILJAŠEVCI

Predsednik: Miran Petek

Poveljnik: Miran Dajčar

PGD STARA NOVA VAS

Predsednik: Daniel Lesničar

Poveljnik: Andrej Žnidarič 

PGD VUČJA VAS

Predsednik: A. Kristjan Horvat

Poveljnik: Branko Zaplata

PGD KRIŽEVCI

Predsednik: Tonček Ivančič

Poveljnik: Primož Škrget

PGD KLJUČAROVCI

Predsednik: Aleš Skuhala

Poveljnik: Bojan Prijol

PGD GRABE

Predsednik: Jani Slavič

Poveljnik: Jožef Slavič

PGD LOGAROVCI

Predsednik: Blaž  Štuhec

Poveljnik: Marjan Kolar

PGD KOKORIČI

Predsednica: Jožefa Vrbančič

Poveljnik: Slavko Ostrc

PGD LUKAVCI

Predsednik: Anton Moravec

Poveljnik: Roman Štih