O zvezi

Naslov: 
Gasilska zveza Križevci
Logarovci 22
9242 Križevci pri Ljutomeru

Davčna št.: 95782788

TR: SI56 1949 1501 4350 693

Kontakt: info@gz-krizevci.si

Predsednik GZ Križevci: Denis ČUK
Poveljnik GZ Križevci: Miran ROS

Bi nam radi kaj sporočili?

GZ Križevci v številkah

0
povprečno št. članov
0
gasilskih društev
0
let delovanja